За нас

Причини за косопада

Косопадът често е причинен от необичайни промени в космения фоликул или промени в морфологията му. Молекулите и биохимичните пътища, които контролират нормалното образуване на космения фоликул, растежа на косата и косопада са установени. На пазара вече има много продукти, за лечението на косопада, но колко от тях са наистина ефективни?

Запази сексуалното си здраве и косата на главата си, не позволявай на косопада да ти влияе

Въпреки напредъка в изследванията за причините за косопада, лечебните продукти, като миноксидил и финастерид имат ограничен ефект. И двете лекарства действат много бавно, а финастерид има някои негативни странични ефекти (уврежда сексуалното здраве). Това не е ефективна борба с косопада.

Миноксидил е препоръчителен, по-скоро като допълнително или алтернативно лечение.

А опита ли Nanogen VEGF? Активен помощник в борбата с косопада.

Nanogen VEGF е доказателството за напредъка в молекулярната биология

Тъканите в организма общуват непрекъснатo чрез вихрушка от сигнали чрез цитокините (сигнални молекули, които участват в между-клетъчната комуникация).

Ефектът на цитокините или "факторите на растежа", както са известни, е много значим. От тях има голяма полза ако се характеризират, изолират и прилагат правилно като терапевтични агенти.

VEGF или “Фактор за растежа на косата" може да повлияе на всички етапи на растежа на косата, от клетъчната пролиферация и миграция чрез ангиогенезата и предотвратяване на апоптоза. 

 В следващите редове ще ви докажем, че Nanogen VEGF може да засили растежа на косата и да намали косопада. Може да се използва като алтернатива на добре познатото лечение с миноксидил. 

Освен това Nanogen VEGF подобрява значително ефекта от лечението с миноксидил, ако се използва в комбинация с него.

Какво е различното в Nanogen VEGF?

Съдово ендотелентния растежен фактор (VEGF) цитокин, който се произвежда естествено в организма се характеризира и е идентифициран като основен посредник на растежа на косъма. С помощта на рекомбинантна ДНК технология, се запазват идентични копия на протеина VEGF, които могат да бъдат биосинтезирани и да се използват при лечение на косопад.

За проучването

Целта на това проучване е да се направи оценка на ефикасността на Nanogen VEGF, или "Фактор за растежа на косата" и 5% разтвор миноксидил самостоятелно или в комбинация един с друг. Един екс виво експериментален модел, е проектиран, за да се сравнят ефектите на третирането с двата продукта, като се използва човешка коса.

За максимална достоверност на резултатите, изследванияата се провеждат в независима лаборатория

Био-ЕО е независима клинична лаборатория, базирана във Франция, на която е възложена задачата да проведе проучване за Nanogen VEGF, като използва миноксидил за да сравни ефектите на двата продукта.

Проучването използва безпристрастни измервателни техники. 

За изследването са използвани анонимно етикетирани съдове с Nanogen VEGF и Миноксидил 5%.

Целите на това проучване са да се измери и сравни:

  • растежа на косата след локално приложение на Nanogen Фактори за растежа на косата и миноксидил.
  • оцеляването на космения фоликул след локално приложение на Nanogen VEGF и миноксидил.
  • реакции на комбинираната терапия с Nanogen VEGF и миноксидил.

Условия, при които протича изследването:

Скалпната пластика от човешки донор е микро-дисектирана и са изолирани 80 отделни косъма и техните филикули.

Всеки косъм е отрязан около 1 милиметър над инфундибулума.

Космите след това са били поставени в условия, подходящи за да се съхрани оцеляването на клетъчна култура (Филпот носител, при 37 ° C в 5% CO2 атмосфера). Косъмчетата отново бяха измерени на четвъртия ден (4 дни след микро-дисекция). Демонстрира се здравословен общ растеж 54-1641 микромилиметра и са били избрани, рандомизирани и разпределени в различни партиди от 7 косъма, за продуктово тестване.

Резултати:

  • Ефекта на Nanogen VEGF

При сравняване на леченията с Миноксидил и Nanogen VEGF резултатите сочат, че продуктът на Nаnogen e по-ефективен в стимулирането растежа на косата. Повече от 237% по-бързо порастване на косата е демонстрирано в сравнение с Миноксидил 5%.

В края на цикъла на косата, както и преди косопада, може да се случи некроза  на някои клетки в региона на луковицата. Това е причината за лекото намаляване на дължината на косата. Лечението с Nanogen Фактор за растежа на косата позволява на косата да продължи да нараства със здравословна скорост. За разлика от миноксидил монотерапия, дължина на косъма започва да намалява от 9-ия ден, като посочва некрозата като причината за появата на косопад. Това показва, че Nanogen VEGF има по-продължителна преживяемост на косата и е по-ефективен, отколкото Миноксидил.

  • Ефекта на комбинираното лечение с Миноксидил 5% и Nanogen VEGF

Резултатът е 133% по-висок темп на растежа на косата от комбинираното лечение, отколкото третиране само с Миноксидил 5%. 

Проучванията доказват значима разликата в скоростта на растежа на косата между двете групи на лечение (р-стойност = 0,007). Допълващият ефект на Nanogen VEGF към лечението с миноксидил ясно се вижда. Но въпреки това, комбинацията не увеличава оцеляването на косата, както се очаква. 

Накратко изводите са:

  • Nanogen VEGF лечението може значително да увеличи темпа на растеж на косата, до 237% повече от миноксидил монотерапия.
  • Nanogen VEGF терапията удължава оцеляването на косата оцеляване и следователно може да предотврати или намали загубата на коса.
  • Nanogen VEGF в комбинация с миноксидил може значително да увеличи темпа на растеж на косата с до 133% повече от миноксидил монотерапия.